WordPress

Sự khác nhau giữa Post và Page trong WordPress

Bạn đã biết cách tạo Post và cách tạo Page rồi, nhưng có thể nhiều bạn sẽ có thắc mắc Post và Page khác nhau như thế nào, khi nào dùng Post mà khi nào dùng Page. Để giải đáp các thắc mắc này cho các bạn, mình sẽ giải đáp cho các bạn về sự khác nhau giữa Post và Page vì thực tế đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau và mục đích sử dụng cũng khác nhau hoàn toàn.

Điểm chung giữa post và Page trong WordPress là gì?

Post và Page có điểm chung là đều ở dạng Post Type. Điều này có nghĩa là loại nội dung để chúng ta có thể nhập liệu vào thông qua khung soạn thảo và đăng lên web.

Bên cạnh Post và Page thì WordPress còn có thêm một loại nội dung khác đó là Custom Post Type. Điểm chung của các post type này là đều sở hữu những yếu tố cơ bản. Ví dụ như tiêu đề, nội dung, các chức năng bình luận, ảnh đại diện, đường dẫn tĩnh.

Tuy nhiên, Post không thể thay thế cho Page và ngược lại. Đây chỉ là những điểm giống nhau về mặt hình thức và một số chức năng. Page và Post đều có cách sử dụng riêng.

Sự khác nhau giữa Post và Page WordPress là gì?

Post và Page khác nhau thế nào?

Có rất nhiều điểm khác nhau, cụ thể:

– Post có hỗ trợ category và tag để phân loại, Page thì không.

– Page có hỗ trợ phân cấp page cha – page con, Post thì không.

Khi đăng lên, Post sẽ hiển thị tự động ở website, Page thì không.

– Post có hiển thị ở RSS Feed, Page thì không.

Mục đích sử dụng

Khi nào dùng Post

Post là để bạn đăng các loại bản tin/bài viết mà bạn muốn nó được phân loại bởi một chuyên mục nào đó và tự động hiển thị ra ngoài website; ví dụ như nhật ký, tin tức, bài viết,…v..v..Bạn có thể xem cách đăng bài Post tại đây

Khi nào dùng Page

Do Page không được phân loại bởi category hay tag, và cũng không tự hiển thị ra website nên tốt nhất chúng ta sẽ sử dụng nó như một trang giới thiệu về thông tin gì đó và không có tính cập nhật thường xuyên, ví dụ như trang Liên hệ, Giới thiệu,…v…v…

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *