WooCommerce

Thiết lập Woocommerce

Trong bài trước mình đã hướng dẫn cách thêm 1 sản phẩm đơn giản vào cửa hàng của bạn. Tiếp tục với series Woocommerce hôm nay GreenApps sẽ hướng dẫn các bạn cách thiết lập cho Woocommerce.

Thiết lập Woocommerce như thế nào là tốt nhất cho Website của bạn hãy cùng GreenApps tìm hiểu ngay sau đây.

Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu các thiết lập cơ bản của Woocommerce.

Bài viết giúp bạn hiểu được chi tiết trong phần Woocommerce -> Cài đặt. Cụ thể chúng ta xem xét các thiết lập ở phần Chung, và Sản phẩm.

Bây giờ, bạn vào Woocommerce -> Cài đặt, và sẽ xem chi tiết các thiết lập ở phần Chung.

1. Cài đặt Chung

a. Tùy chọn chung

Khu vực mặc định: Ở đây bạn chọn khu vực mặc định cho cửa hàng của bạn. Thông tin này là căn cứ để tính thuế và phí giao nhận.

Khu vực bán hàng: Danh sách các quốc gia mà muốn bán hàng tới. Chọn tất cả các quốc gia, tất cả quốc gia ngoại trừ quốc gia cụ thể hay một số quốc gia cụ thể.

Shipping location(s) (Khu vực bán hàng): Thiết lập quốc gia mà bạn muốn ship hàng tới.

Default Customer Location (Địa chỉ khách hàng mặc định): Phần này xác định vị trí của khách hàng và tự điền vào khi khách hàng đặt hàng.

Kích hoạt thuế: Nếu bạn muốn sử dụng chức năng tính thuế, hãy chọn thiết lập này.

b. Tùy chọn tiền tệ

Tiền tệ: Loại tiền tệ mà cửa hàng của bạn giao dịch

Vị trí tiền tệ: quản lý việc hiển thị biểu tượng tiền tệ

Dấu cách phần ngàn: Dấu ngăn cách đơn vị hàng nghìn trên giá sản phẩm

Dấu thập phân: Dấu ngăn cách đơn vị thập phân trên giá sản phẩm

Số đơn vị thập phân: Thiết lập số thập phân được hiển thị trên giá. Việt Nam không hỗ trợ giá có thập phân nên giá trị bạn nhập vào là 0.

2. Cài đặt sản phẩm

Cài đặt sản phẩm chia thành 3 mục con dưới dạng các liên kết ở phần đầu. Click vào mỗi mục để đi tới màn hình quản lý tương ứng.

a. Chung

Trang của hàng:  Chọn trang bạn muốn làm cửa hàng (hiển thị các sản phẩm mới nhất có phân trang)

Trạng thái thêm vào giỏ hàng: bạn sẽ có 2 trạng thái khi thêm vào giỏ hàng

  1. Chuyển đến trang giỏ hàng sau khi bổ sung thành công.
  2. Cho phép nút giỏ hàng hoạt động AJAX trong trang Cửa hàng và Danh mục sản phẩm.

Tùy vào mục đích sủ dụng mà bạn click chọn cho phù hợp.

Ảnh thay thế: Nó sẽ được sử dụng khi sản phẩm không có ảnh đại diện.

Đo lường

Đơn vị trọng lượng: Chọn loại đơn vị tính trọng lượng của sản phẩm. Thông tin được sử dụng cho tính phí giao nhận.

Đơn vị kích thước: Chọn loại đơn vị tính kích thước của sản phẩm. Thông tin được sử dụng cho tính phí giao nhận.

Đánh giá

Kiểm soát việc xếp hạng sản phẩm.

c. Kiểm kê kho hàng

Quản lý kho hàng: Đánh dấu nếu bạn muốn sử dụng chức năng quản lý sản phẩm trong kho hàng.

Thời gian giữ hàng: Thiết lập thời gian giữ hàng khi hàng khách hàng chưa thanh toán. Nếu quá thời gian thì đơn hàng sẽ bị hủy. Thời gian tính bằng phút. Mặc định là 60 phút.

Thông báo: Tùy chọn gửi thông báo khi sản phẩm sắp hết hàng và khi hết hàng

Người nhận thông báo: Địa chỉ email của người nhận thông báo Bạn có thể nhập nhiều địa chỉ email phân cách nhau bởi dấu phẩy.

Ngưỡng sắp hết hạn: Ngưỡng số lượng sản phẩm trong kho sẽ nhận được thông báo sắt hết hàng

Ngưỡng hết hàng: Ngưỡng số lượng sản phẩm trong kho sẽ nhận được thông báo hết hàng

Mức độ hiển thị hết hàng: Đánh dấu nếu bạn muốn ẩn các sản phẩm đã hết hàng.

Định dạng hiển thị hàng hóa: Thiết lập cách hiển thị tình trạng sản phẩm trong kho hàng trên giao diện người sử dụng.

d. Sản phẩm có thể tải về

Phương thức tải tập tin: Chọn phương thức tải tập tin đối với sản phẩm tải về. Trong đó phương thức X-Accel-Redirect/X-Sendfile giúp bạn chuyển hướng nội bộ để giấu đường dẫn gốc.

Hạn chế truy cập: Đánh dấu nếu bạn muốn khách hàng phải đăng nhập mới tải được tập tin.

Như vậy là bạn có thể thiết lập được các cấu hình cơ bản cho cửa hàng của bạn. Chúc các bạn thành công!

Để lại bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *